Eu pisei na folha seca (chue chua)

Eu pisei na folha seca,
Ouvi fazer chuê, chuá.

Chuê, chuê, chuê, chuá,
Ouvi fazer chuê, chuá.

Na volta que o mundo deu
Na volta que o mundo dá
Ouvi fazer chuê, chuá.
I stepped on a dry leaf,
I heard it go ‘chuê, chuà’

Chuê, chuê, chuê, chuà
I heard it go ‘chuê, chuà’

In the turn that the world took
Around the world